(Kon)texty nabízejí archív odborných textů, které přemýšlejí o animaci novým způsobem a používají ji jako nástroj interdisciplinárního zkoumání nebo na ni aplikují nástroje jiných disciplín. Tím rozšiřují kontextové pole chápání fenoménu animace ve shodě s tím, jak jej dramaturgicky uchopuje PAF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři